• Aktiviti Industri

    Untuk memupuk jenis bakat baru yang komprehensif, syarikat kami secara berkala mengatur pekerja untuk keluar untuk menyertai perjumpaan pertukaran industri, sehingga mereka dapat terus menghubungi lebih banyak pengetahuan dari dunia luar dan membantu diri mereka sendiri dan syarikat berkembang bersama.

    Butiran